บริการทางด้าน กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานให้บริการทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ผู้ประกอบการมีมาตรการที่เหมาะสมเพียงพอในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมการดำเนินการ ดังนี้

error: Content is protected !!