สำนักงานกฎหมาย KNInterlaw

วิธีตรวจสอบว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่านหรือไม่

โปรดอ่านในหัวข้อ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

 • ธุรกิจของท่าน มีการจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเผยแพร่ ข้อมูลบุคคลธรรมดา เช่น ข้อมูลพนักงาน ผู้สมัครงาน ผู้ฝึกงาน ข้อมูลผู้มาติดต่อ เข้าอาคาร ข้อมูลจากการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในและภายนอก ข้อมูลจากการถ่ายรูป อัดวีดีโอ ติดภาพบุคคลอื่นๆ ข้อมูลจากลูกค้า คู่ค้า ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายของท่านและบุคคลภายนอกที่ติดต่อทำธุรกิจกับท่าน

 • ธุรกิจของท่าน มีการจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเผยแพร่ ข้อมูลบุคคลธรรมดา ประเภท เชื้อชาติ ศาสนา ประวัติอาชญกรรม และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือไม่?

 • หากใช่ นั่นหมายความว่าท่านกำลังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โปรดอ่านในขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 2

 • ท่านทราบหรือไม่ว่าท่านมีฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 • ท่านทราบหรือไม่ว่า กรณีใดบ้างที่ท่านต้องขอความยินยอม และ กรณีใดบ้างที่ท่านไม่ต้องขอความยินยอม

 • ท่านทราบหรือไม่ว่าท่านมีหน้าที่ใดบ้างที่ต้องดำเนินการ

 • ท่านทราบหรือไม่ว่าท่านมีเอกสารใดบ้างที่ท่านต้องปรับปรุง

 • ท่านทราบหรือไม่ว่าท่านต้องกำหนดวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความดูแลของท่าน ไม่ว่าท่านจะส่งต่อทั้งภายในองค์กรหรือส่งต่อไปยังหน่วยงานภายนอกองค์กร

 • ท่านกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้วใช่หรือไม่

หากท่านไม่ทราบ นั่นหมายความว่า กฎหมายคุ้มครองข้อมูลมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทท่าน แต่ ท่านยังไม่ได้เตรียมความพร้อมอย่างเพียงพอในการรับมือกับกฎหมายนี้

เรายินดีให้คำปรึกษาเพื่อให้องค์กรของท่านมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

สามารถติดต่อเราได้ที่ Tel: 065-9554299 E-mail: KN.Interlaw@gmail.com

ท่านสามารถแชร์ความรู้, บทความและคำพิพากษาได้ที่นี่
 •  
 •  
 •  
error: Content is protected !!