สำนักงานกฎหมาย KNInterlaw

สิทธิและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)

DPO ต้องได้รับความคุ้มครอง และควรมีมาตรการเพื่อให้ การปฏิบัติหน้าที่ของ DPO เป็นไปโดยอิสระ การให้ออกหรือเลิกจ้างเพราะเหตุที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จะทำมิได้ เป็นการฝ่าฝืน พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งล้านบาท (มาตรา 82)
DPO จะต้องได้รับการสนับสนุนการทำงาน และได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอต่อการทำงาน เช่น

หากท่านประสบปัญหา การแต่งตั้ง DPO ไม่รู้จะตั้งใครดี ท่านสามารถปรึกษาเราได้ เพราะเรามีบริการให้คำปรึกษากฎหมายรายเดือน แถมฟรีเป็น DPO ให้กับองค์กรของท่านด้วย หากท่านสนใจสามารถติดต่อเราได้ที่ Tel: 065-9554299 E-mail: KN.Interlaw@gmail.com

ท่านสามารถแชร์ความรู้, บทความและคำพิพากษาได้ที่นี่
  •  
  •  
  •  
error: Content is protected !!