ติดต่อเรา

ข้อความที่ต้องระบุในช่องทางการติดต่อเรา

เนื่องจากในแต่ละวันมีผู้ติดต่อสำนักงานเป็นจำนวนมาก เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
หากท่านประสงค์สอบถาม ขอคำปรึกษา หรือติดต่อสำนักงาน
กรุณากรอกข้อมูลที่สำคัญตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ทางสำนักงานจะตอบกลับท่านโดยเร็วที่สุด

Contact Us

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ให้ไว้ในแบบฟอร์มนี้จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลตามคำขอของท่าน และยืนยันตัวตน รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องเท่านั้น
ทั้งนี้ นอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าว ท่านยินยอมให้สำนักงานประมวลผลข้อมูลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอโปรโมชั่น บริการต่าง ๆ ของสำนักงานที่ท่านอาจสนใจเพิ่มเติม ดังนี้

สำนักงาน จะลบข้อมูลของท่านภายใน 2 ปี นับถัดจากปีที่สิ้นสุดความสัมพันธ์กับท่าน ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษามาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือสามารถถอนความยินยอม หรือขอเข้าถึงข้อมูล ขอสำเนาข้อมูล ขอรับข้อมูลโดยวิธีอัตโนมัติ ขอให้โอนข้อมูล ขอให้ลบ ทำลาย หรือระงับใช้ข้อมูล ได้โดยการกรอก แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิ และหากท่านเชื่อว่า สำนักงาน ไม่ได้ปฏิบัติตามคำชี้แจงนี้ กรุณาติดต่อกลับมาที่ สำนักงานโดยส่งอีเมลมาที่ KN.Interlaw@gmail.com

We are Professional Law Firm

error: Content is protected !!