การจัดอันดับเครดิตถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

หน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของนอร์เวย์ปรับ Aquateknikk เป็น 10,000 ยูโร เนื่องจากมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยไม่มีฐานทางกฎหมายรองรับ Aquateknikk ได้ทำการจัดอันดับความน่าเชื่อถือบุคคลภายนอกซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ในฐานะลูกค้าหรือมีความเกี่ยวข้องอื่นใดกับบริษัท การกระทำดังกล่าวผิดต่อระเบียบการคุ้มครองข้อมูลที่กำหนดให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดต้องมีฐานทางกฎหมาย และที่สำคัญการให้คะแนนเครดิตเป็นข้อมูลทางการเงิน ซึ่งสามารถประเมิณได้ว่าบุคคลนั้นจะสามารถจ่ายเงินหนี้ได้มากน้อยเพียงใด โดยการจัดอันดับเครดิตจะรวมถึงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงิน เช่น อัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้ หมายเหตุการณ์ชำระเงิน และการจำนองของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งล้วนแต่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลประเภทหนึ่งที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมาย Line ติดต่อ – สอบถาม E-mail ติดต่อสอบถาม ท่านสามารถแชร์ความรู้, บทความและคำพิพากษาได้ที่นี่   

ท่านสามารถแชร์ความรู้, บทความและคำพิพากษาได้ที่นี่
  •  
  •  
  •